Trojkráľová konferencia 2020

Trináste tradičné stretnutie českých a slovenských mladých fyzikov


Základné informácie
Čas konania: 10. január 2020 (Piatok)
Miesto konania: Fyzikálny ústav SAV, Bratislava (Patrónka, Dúbravská cesta 9, Pavilón kvantových technológií).
Účasť je zdarma (obed nie je hradený).

Hlavní prednášajúci .... pozvaní A tí ďaľší ... pozvaní

Program konferencie :: archiv prezentácií ::
08:55 Čas na otvorenie
09:00 Ondřej Pejcha Explosions in the Universe and the Origin of Chemical Elements
09:40 Martin Žonda Characterization of superconducting quantum dots made easy
10:05 Jakub Kvapil Heavy flavour production at LHC
10:30 Čas na občerstvenie
11:00 Lukáš Slodička Coherent control of nonclassical light emission from trapped ions
11:40 Tomáš Samuely Black diamond – superconducting and ferromagnetic
12:05 Vladimír Tkáč Transport properties of topological insulators
12:30 Čas na obed
14:00 Martin Krššák Going beyond general relativity: challenges in gravity theory
14:40 Boris Tomášik: Fázový diagram QCD a fluktuácie počtu protónov
15:05 Zuzana Moravcová Kolektivita (nielen) v jadro-jadrových zrážkach
15:30 Martin Venhart Triaxiálne atómové jadrá
16:00 Čas na občerstvenie
16:30 Pavol Siman Zem - naša planéta
17:00 Existenciálna kríza planéty panelová diskusia, moderuje Vladimír Bužek

Poster session:
- Jakub Schusser: Spin, angle and time-resolved photoemission studies of WTe2
- Karel Výborný: Československý časopis pro fyziku

Organizačný tím
Daniel Reitzner (FÚ SAV Bratislava), Mário Ziman (FÚ SAV Bratislava), Karel Výborný (FZÚ AV ČR Praha), Jaroslav Bielčik (FJFI ČVUT Praha), Marek Bombara (UPJŠ Košice), Boris Tomášik (UMB Banská Bystrica a FJFI ČVUT Praha)

Predošlé stretnutia
2008 ‒ 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Za podporu ďakujeme:
- Naveletrh s.r.o.
- Jednotě českých matematiků a fyziků
- Fyzikálny ústav SAV
- Centrum pre výskum kvantovej informácie