W E L C O M E | learn more |
Research Center for Quantum Information
Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences
Dúbravská cesta 9, 84511 Bratislava, Slovakia
Tel: (+421 +2) 20910701
Fax: (+421 +2) 5477-6085
| map |
N E W S | old news |
  11.11.2017 Popularisation
Quantum cryptography
A popular science talk by Daniel Nagaj at researcher's night follow-up event in Pieštany || ΞΞΞ || (in Slovak)
Šikovní vedci prišli s otázkou: Mohli by na seba dvaja ľudia nahlas rozprávať bez toho, aby im hocikto iný mohol rozumieť? Spolu sa nad tým zamyslíme a prídeme na to, že sa to nedá pomocou nového vymysleného jazyka, pretože aj ten by sa počúvajúci postupne naučili. Jednou z odpovedí je je kryptografia s verejnými a tajnými kľúčmi, založená na tom, že niektoré úlohy je veľmi ťažké vypočítať. Kvantové počítače (ktoré ešte nemáme) ale tieto úlohy budú schopné riešiť celkom rýchlo. Znamená to koniec šifrovania? Nie. Nakoniec uvidíme, ako sa sen o bezpečne utajených správach stáva skutočnosťou v tajomnom svete malinkých, rýchlo letiacich častíc - kvantovo previazaných fotónov. Budeme sa hrať so svetlom a ukážeme si, ako sa pomocou nich dajú posielať naozaj tajné správy.
  09.11.2017 Popularisation
Kvantové šifrovanie (Quantum cryptography)
Popular article in journal PC Revue by Mario Ziman. || ΞΞΞ || (in Slovak)
V piatok 29. septembra 2017 sa uskutočnil kvantovo zašifrovaný videohovor medzi prezidentmi čínskej a rakúskej akadémie vied. Kvantové šifrovanie tak dosiahlo nový rekord vo vzdialenosti – z rádovo stoviek kilometrov sme sa týmto experimentom skokom posunuli na 7400 km. Na komunikáciu sa použil čínsky satelit Micius, ktorý sprostredkoval kvantovú výmenu šifrovacieho kľúča. Odhliadnuc od unikátnosti použitých technológií a významného vedeckého prínosu, tento experiment ukazuje, že kvantovo zabezpečená komunikácia je naozaj otázka relatívne blízkej budúcnosti. Ako to funguje a na čo všetko máme byť pripravení? ...
  06.11.2017 Popularisation
Žiadne jablko nepadlo kvantovému fyzikovi do cesty || ↓↓↓ ||
An interview about his way to quantum technologies with Mario Ziman for Eductech in the series Road to profession. || ΞΞΞ || (in Slovak)
Spája sa v ňom odborník na kvantovú fyziku a kvantové informácie, ale aj ohromný nadšenec pre tento odbor. Je doslova vedecký optimista: myslí si, že kvantové senzory zlepšia medicínu, kvantové počítače nájdu nové materiály a lieky a kvantový internet nám naozaj umožní bezpečnú komunikáciu a online anonymitu. Docent Mário Ziman, vedúci Centra pre výskum kvantovej informácie Fyzikálneho ústavu SAV.
Ste fyzik. Ako ste sa k tomu dostali? ....
  02.10.2017
Our Researcher's Night 2017

S E M I N A R S | more |
13/12 11:00
Chrysoula Vlachou (Lisbon)
Quantum key distribution with quantum walks

14/12 11:00
Martin Plavala (Bratislava)
Conditions on the compatibility of channels in General Probabilistic Theory and their connection to steering and Bell nonlocality

19/12 11:00
Martin Bureš (Dubna)
Hydrogen atom in space with a compactified extra dimension and potential defined by Gauss' law
V I S I T O R S | history |


13.12 Chrysoula Vlachou
(Lisbon, Portugal)

18.12-20.12 Martin Bureš
(Dubna, Russia)


Today is 16.12.2017, You are visitor number 5523